Elävinä kivinä
 

Helsingin Raamattukoulun Miesfoorumi on vuorovaikutuksen paikka miehille, jotka haluavat kasvaa Jumalan tarkoittamiksi miehiksi - kukin omia polkujaan ja oman aikataulunsa mukaan.

Kasvu todelliseen mieheyteen on jotain sellaista, jota logon kivi ilmentää. Se on luonnonkivi, joka on hioutunut toisia kiviä vasten.  Kiven pintaan on jäänyt koholle lujempi aines mikä muodostaa ympäri kulkevan ristin kuvion. Lisäksi pinnassa on kohomuodostuma, joka on kuin syntymässä olevaa muotoa.

Kivi on aineeltaan kalliota, joka kovana, karkeana ja rosoisena näyttää luoksepääsemättömältä - kuin suomalainen mies. Jeesuksen lähellä rakentuvat miehet näyttävät kaukaa katsoen siltä samalta kallion järkäleeltä. Kuitenkin - kun menee kiven lähelle ja painaa korvansa sitä vasten, sisältä kuuluu musiikkia.

"Tulkaa hänen luokseen, elävän kiven luo, jonka ihmiset ovat hylänneet mutta joka on Jumalan valitsema ja hänen silmissään kallisarvoinen." (1. Piet. 2:4)

Vuorovaikutuksen paikka
Miesfoorumissa pyrimme rehelliseen ja aitoon vuorovaikutukseen - sellaiseen, jossa ihminen antaa toiselle tilaisuuden kasvuun. Esikuvana on Jeesus ja hänen kutsunsa totuuteen ja ja veljelliseen rakkauteen toinen toistamme kohtaan. Tavoitteena on  siirtyminen ulkoa päin ohjautuvuudesta omantunnon ohjaamaan elämään,

  • joka on vastuuta omista teoista.

  • joka on vapautta tehdä mokia.

  • jossa kykenee vetämään rajoja ja raivaamaan oman näköistä tietä elämän polulla.

  • jossa erimielisyys ja konflikti voivat olla rakentavia ja jopa parantumisen lähde.

  • joka johtaa elämää muuttavaan prosessiin.

"Rauta rautaa hioo, ihminen hioo ihmistä. Veden kalvossa näet kasvosi, lähimmäisessä näet sydämesi."
(Snl 27:17-19)

"Joka viikunapuutaan hoitaa, se viikunoita syö, joka herraansa hyvin palvelee, saa siitä kunniaa."

© Helsingin Raamattukoulun Miesfoorumi