Syventäen Raamattua

Syventäen Raamattua -kurssi on tarkoitettu jokaiselle Raamatusta kiinnostuneelle. Kurssi koostuu itsenäisistä opintojaksoista, joita voi suorittaa myös yksitellen. Kurssin teemat vaihtelevat vuosittain. Kurssi sopii hyvin myös Raamatun monimuoto-opiskelun jatkoksi. Jokaiseen jaksoon on suunniteltu myös siihen kuuluvat tehtävät, jotka saa halutessaan suorittaa ja silloin opintopisteiden edellytykset täyttyvät.


RAAMATUN TAPAHTUMAT LÄHI-IDÄN HISTORIASSA 1000 - 400 eKr.

Tavoitteet:

- osallistuja ymmärtää Vanhan testamentin tapahtumien ja Lähi-idän yleisen historian välisen yhteyden
- osallistuja ymmärtää Vanhan testamentin tapahtumat osana Lähi-idän historiaa
- osallistuja osaa eritellä Vanhan testamentin tapahtumien kokonaisuudet ja sijoittaa ne aikajanalle

Kuvaus:

Tarkastelemme Israelin kansan vaiheita kuningas Daavidin ajasta lähtien (noin 1010-970 eKr.) aina Juudan kansan pakkosiirtolaisuudesta paluun jälkeiseen aikaan 400-luvulle eKr. asti. Tarkastelemme, miten Israel ja muut Lähi-idän pikkuvaltiot selvisivät suurvaltojen valtataisteluissa. Vertailemme Israelin kansan vaiheita VT:n kirjoitusten, Lähi-idän historiankirjoituksen sekä arkeologisten todisteiden valossa.
Pohdimme myös mm. seuraavia aiheita:
- Mitä Raamatun ulkopuoliset lähteet kertovat Raamatun henkilöistä ja tapahtumista?
- Minimalismi ja maksimalismi arkeologiassa
- Miten suhtautua asioihin, joista Lähi-idän historiankirjoitus sekä arkeologia vaikenevat?
Vuorovaikutteisten luentojen lomassa on toiminnallista työskentelyä. Kurssin laajuus 0,25 op.

La 23.11.2019 klo 10-17301
Opettajana teol. maist., dipl.ins. Vesa Kosonen    
Kurssimaksu 50 € sisältää tarjoilut 
Ilmoittautuminen 15.11.2019 mennessä

Ohjelma:
09.30            Tulokahvit
10.00-10.15  Aamuhartaus
10.15-11.30  Lähi-idän historiankirjoituksen lähteet
11.45-12.45  VT:n tapahtumia Lähi-idän historiassa 1
12.45-13.15  Ruokailu
13.15-14.45  VT:n tapahtumia Lähi-idän historiassa 2
14.45-15.15  Kahvia ja mannapaloja
15.15-16.45  VT:n tapahtumia Lähi-idän historiassa 3
16.45-17.00  Päivän päätös


ARMOLLINEN ERÄMAA

Tavoitteet:
Osallistuja tunnistaa ja osaa rinnastaa oman elämän eri vaiheita, kriisejä ja muutoksia muiden aikaisemmin eläneiden kristittyjen vastaaviin erämaakokemuksiin ja erämaassa syntyneisiin rukouksiin ja kirjoituksiin.

Kuvaus:
Moni on kokenut tulleensa johdetuksi hengelliseen erämaahan, paikkaan, jossa ei kasva mitään eikä mikään tunnu miltään. Siellä opitaan odottamaan, pelkistämään, tuntemaan omat rajansa ja katsomaan häikäisevää pimeyttä. Ja juuri kun luullaan, että se on kaiken loppu, erämaasta muodostuukin kohtaamisen paikka. Pohjimmiltaan on kyse Jumalan salatusta työstä. Erämaan armoille joutunut löytääkin armollisen Jumalan, joka luo uutta.

Teuvo V. Riikonen pitää alustuksen aiheesta, joka on yhtä tuttu tämän päivän ihmiselle kuin se oli jo varhaiselle kristitylle. Hän rohkaisee omakohtaisin kokemuksin. Koulutuspäivässä on myös sielunhoidollinen, Raamatun henkilöihin sekä rukouksiin liittyvä näkökulma. Kurssin laajuus 0,25 op.

TeuvoVRLa 25.1.2020 klo 10-17
Opettajana toiminnanjohtaja, kirjailija pappi Teuvo V. Riikonen
Kurssimaksu 50 € sisältää tarjoilut 
Ilmoittautuminen 17.1.2020 mennessä


QUMRANIN TEKSTIKÄÄRÖJEN TUTKIMUS

Tavoitteet:

Osallistuja hahmottaa Qumranin uskonnollisen yhteisön elämää ja tekstikääröjen sisältöä sekä niiden vaikutusta Vanhan ja Uuden testamentin tutkimukseen liittyen.

Kuvaus:

Qumranin tekstikääröt löydettiin vuosina 1947-56, mutta julkaistuina kaikki tekstit on saatu kaikkien ulottuville vasta 2000-luvulla. Teol. tri Hanna Vanonen ja teol. tri Katri Antin luennoivat Qumranin tekstikääröjen tutkimuksesta. Kurssipäivän aikana tutustumme mm. tekstikääröjen löytöprosessiin, niiden sisältöön ja Qumranin uskonnollisen yhteisön elämään sekä Qumranin kirjakäärölöydösten vaikutukseen liittyen Vanhan ja Uuden testamentin tutkimukseen. Kurssin laajuus 25 op.

La 15.2.2020 klo 10-17
HannaVanonenKatriAntin
Opettajina teol. tri Hanna Vanonen sekä teol. tri Katri Antin  
Kurssimaksu 50 € sisältää tarjoilut 
Ilmoittautuminen 7.2.2020 mennessä
       
Hanna                                                                                                                        Katri


RUKOUS RAAMATUSSA

Tavoitteet:

Osallistuja osaa hyödyntää kirkon rikkasta rukousperinnettä ja osaa käyttää monipuolisesti psalmeja rukouskirjana ja tuntee erilaisia ja eri tyyppisiä Vanhan testamentin rukouksia ja rukoilijoita. Osallistuja osaa havainnoida, miten Jeesus ja Paavali rukoilivat ja käyttivät rukousta voimavaranaan ja miten he opastivat rukoilemaan. Osallistuja tietää, miten Paavali neuvoi ensimmäisiä kristittyjä ja seurakuntia elämään rukouksen hengessä.

Kuvaus:

Kurssipäivien aikana käsittelemme Vanhan testamentin rukouksia ja rukoilijoita ja syvennymme psalmeihin rukouskirjana. Perehdymme Jeesuksen ja Paavalin tapaan rukoilla. Pohdimme miten he opettivat ensimmäisiä kristittyjä rukoilemaan ja käyttämään rukousta voimavaranaan elämän eri vaiheissa. Tutustumme elämyksellisesti kirkon monimuotoiseen rukousperinteeseen. Kurssin laajuus 0,5 op. 
Kurssiin sisältyy ennakkotehtävä, joka lähetetään ilmoittautuneille.

Pe 24.4.2020 klo 15-19
La 25.4.2020 klo 10-17
MarjaHPKirstiKosonen
Opettajina teol. maist., lehtori Kirsti Kosonen sekä raamattukouluttaja Marja Heimala-Pelkonen  
Kurssimaksu 90 € (pe 40 € / la 50 €) sisältää tarjoilut 
Ilmoittautuminen 17.4.2020 mennessä       Kirsti                                                                                                                                                                      Marja

RAAMATTUPIIRIN OHJAAMINEN

Tavoitteet:

Osallistuja tuntee erilaisia raamattupiirejä, osaa valmistella ja ohjata niitä seurakunnassa. 

Kuvaus:

Kurssin aikana pohdimme ohjaajan roolia raamattupiirissä, syvennymme raamattupiirin toimintamuotoihin, ryhmäkäyttäytymisen lainalaisuuksiin sekä harjoittelemme erilaisia tapoja käsitellä Raamatun tekstejä. Kurssin laajuus 0,25 op.

La 19.9.2020 klo 10-17
MarjaHPJarikasvot80
Opettajina pastori Jari A. Jolkkonen sekä raamattukouluttaja Marja Heimala-Pelkonen  
Kurssimaksu 50 € sisältää tarjoilut 
Ilmoittautuminen 11.9.2020 mennessäRAAMATUN HISTORIALLINEN MAANTIETO

Tavoitteet:
Osallistuja ymmärtää, miten Raamatun historia on osa todellista maailmanhistoriaa sekä osaa sijoittaa Raamatun tapahtumat kartalle.

Kuvaus:
Tule mukaan Raamatun tapahtumiin maantieteen ja historian näkökulmasta. Työskentelytapa on sellainen, että osanottajat saavat karttasivuja, joita täytetään erivärisillä kynillä. Kullakin värillä on omat symboliset merkityksensä.
Karttatyöskentelyssä pyritään ottamaan huomioon uusin historiallinen ja arkeologinen tieto. Tuloksena Raamatun tapahtumat alkavat elää aivan uudella tavalla. Karttasivut ja tarvittavat värikynät sisältyvät kurssimaksuun ja ne annetaan osallistujille kurssin alussa. Kurssin laajuus 0,5 op.


EeroJunkkaalaPe 2.10.2020 klo 15-19
La 3.10.2020 klo 10-17
Opettajana teol. tri Eero Junkkaala 
Kurssimaksu 90 € (pe 40 € / la 50 €) sisältää tarjoilut 
Ilmoittautuminen 25.9.2020 mennessä


DANIELIN KIRJA

Tavoitteet:
Osallistuja osaa sijoittaa Danielin kirjan sanoman historialliseen tilanteeseen ja ymmärtää paremmin Danielin kirjan osana Raamatun ilmestyskirjallisuutta.

Kuvaus:
Danielin kirja kuuluu Vanhan testamentin ilmestyskirjallisuuteen ja on Vanhan testamentin näköala viimeisiin aikoihin. Perehdymme kurssipäivän aikana Danielin kirjan sisältöön, sen aikaiseen maailmanpoliittiseen tilanteeseen sekä kirjassa mainittuihin profetioihin ja näkyihin (mm. Messiasprofetiat ja tulevaisuutta koskevat näyt). Danielin kirja avaa näkökulmia myös rukoukseen ja Jumalan läsnäoloon omiensa elämässä.
Tutustumme Danielin kirjaan tietokirjailija, rovasti Pekka Eskelisen johdolla. Hän on kirjoittanut Danielin kirjan kommentaarin Ahaa-elämyksiä Danielin kirjan äärellä, jota on joitain kappaleita myynnissä kurssilla. Kurssin laajuus 0,25 op.

PekkaELa 21.11.2020 klo 10-17
Opettajana tietokirjailija, rovasti Pekka Eskelinen
Kurssimaksu 50 € sisältää tarjoilut 
Ilmoittautuminen 13.11.2020 mennessäIlmoittautumiset Raamattukoululle
Puhelin:   09 491 667 tai 040 512 6612, Jari A. Jolkkonen
 Sähköposti:  Sähköposti: Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. Huom! vaihda etuosa sanaan toimisto