Syventäen Raamattua -kurssi on tarkoitettu jokaiselle Raamatusta kiinnostuneelle. Kurssi koostuu itsenäisistä opintojaksoista, joita voi suorittaa myös yksitellen. Kurssin teemat vaihtelevat vuosittain. Kurssi sopii hyvin myös Raamatun monimuoto-opiskelun jatkoksi. Jokaiseen jaksoon on suunniteltu myös siihen kuuluvat tehtävät, jotka saa halutessaan suorittaa ja silloin opintopisteiden edellytykset täyttyvät.USKONTUNNUSTUS - MIHIN KIRKKO USKOO?

Kuvaus:
Käymme teol. tri Juho Sankamon johdolla kristillisiä uskontunnustuksia läpi (mm. Nikean ja apostolinen). Jo apostolien ajoista alkaen kristityt ovat tunnustaneet uskonsa selkein sanoin. Mihin kirkko uskoo, on sanoitettu uskontunnustuksessa: Uskomme Isään, Poikaan ja Pyhään Henkeen. Miten uskontunnustus liittyy Raamattuun? Miten uskontunnustus määrittelee kristillisyyden rajat ja miten uskontunnustus vahvistaa yhteisöllistä identiteettiämme kristittyinä? Näitä pohdimme koulutuksen aikana.

Tavoitteet:
Osallistuja ymmärtää mihin tarkoituksiin uskontunnustus on syntynyt ja miksi tunnustamme uskoa. Osallistuja osaa myös hahmottaa, miten yhteinen uskontunnustus vahvistaa identiteettiämme kristittyinä.

JuhoSankamoPe 7.10.2022 klo 15-19
La 8.10.2022 klo 10-17
*
Teol. tri Juho Sankamo 
Kurssimaksu 100 € (pe 40 € / la 60 €) sisältää tarjoilut.                 Kurssimaksu etänä 80 €.


Ilmoittautuminen 3.10.2022 mennessä.
* Kurssin laajuus 0,5 op.
* Kurssiin voi osallistua myös etäyhteyden avulla.

OHJELMA  perjantaina 7.10.2022 
14.30-15.00  Tulokahvit
15.00-15.15  Aloitus + alkuhartaus
15.15-16.45  Uskontunnustuksen historia, nykytilanne ja tulevaisuus
16.45-17.15  Ruokailu
17.15-18.45  Minä uskon Jumalaan. Onko usko ja tiede ristiriidassa keskenään?
18.45-19.00  Päivän päätös + hartaus

OHJELMA lauantaina 8.10.2022
09.30-10.00  Tulokahvit
10.00-10.15  Aloitus + aamuhartaus
10.15-11.30  Uskontunnustus on trinitaarinen tunnustus. Onko kolminaisuusopista mitään hyötyä arjen ja ihmissuhteiden kannalta?
11.45-12.45  Minä uskon Jeesukseen Kristukseen. Kuinka Jumalasta tuli Jeesus?
12.45-13.15 Ruokailu
13.15-14.45  Minä uskon Pyhään Henkeen. Karismattisuus, Hengen hedelmät ja raitis juopuminen
14.45-15.15  Kahvia ja mannapaloja
15.15-16.45  Viimeiset ajat ja lopun ajat
16.45-17.00  Päivän päätös + hartaus MITEN RAAMATUSTA TULI RAAMATTU?


Kuvaus:
Vanhan ja Uuden testamentin muodostaman kokonaisuuden synty on ollut vuosisatoja kestänyt prosessi. Raamatun tekstimateriaalin arvellaan syntyneen noin tuhannen vuoden kuluessa. Mitä kaikkea on tapahtunut, ennen kuin meillä on kädessämme suomenkielinen kirja nimeltä Raamattu.

Koulutuspäivän sisältöjä ovat sekä Vanhan että Uuden testamentin syntyyn liittyvät prosessit. Vanhan testamentin osalta teemoina ovat esim. kertomukset ja kertomuskokonaisuudet, varhaiset käsikirjoitukset ja Qumranin löydöt, kreikankielinen Vanha testamentti eli Septuaginta ja kristittyjen  Vanha testamentti.
Uuden testamentin syntyyn liittyen käydään läpi mm. evankeliumitekstien syntyyn liittyviä asioita, Paavalin kirjeitä sekä sitä, kuinka uuden testamentin kokoelma vakiintui.


Tavoitteet:
Osallistuja ymmärtää ja osaa hahmottaa Raamatun syntyprosessia.

HannaVanonenLa 28.1.2023 klo 10-17
*
Teol. tri Hanna Vanonen 
Kurssimaksu 60 € sisältää tarjoilut (kurssimaksu etänä 50 €). 
Ilmoittautuminen 20.1.2023 mennessä.
* Kurssin laajuus 0,25 op.
* Kurssiin voi osallistua myös etäyhteyden avulla.
RUKOUS UUDESSA TESTAMENTISSA

Kuvaus:
Koulutuspäivän aikana perehdymme Jeesuksen ja Paavalin tapaan rukoilla. Pohdimme, miten Jeesus opetti rukoilemaan ja miten Paavali opetti ensimmäisiä kristittyjä rukoilemaan ja käyttämään rukousta voimavaranaan elämän eri vaiheissa.

Tavoitteet:
Osallistuja tietää, miten Jeesus opetti oppilaitaan rukoilemaan ja miten Paavali opasti ensimmäisiä kristittyjä käyttämään rukousta.

KirstiKosonen2MarjaHPLa 11.2.2023 klo 10-17
*
Teol. maist., lehtori Kirsti Kosonen sekä raamattukouluttaja Marja Heimala-Pelkonen 
Kurssimaksu 60 € sisältää tarjoilut. 
Ilmoittautuminen 3.2.2023 mennessä.
* Kurssin laajuus 0,25 op. Kurssiin sisältyy etukäteistehtävä, joka lähetetään ilmoittautuneille.
* Kurssiin voi osallistua myös etäyhteyden avulla.
OHJELMA:
9.30               Aamupalaa
10.00             Aamuvirsiä ja armenialaisia rukouksia, Marja
10.15             Johdanto rukouksen maailmaan, Kirsti
11.45             Jeesus rukoilijana ja rukouksen opettajana, Marja
12.45             Ruokailu
13.15             Paavali rukoilijana ja rukouksen opettajana, Kirsti
14.45             Kahvia ja mannapaloja
15.15             Kirkon rukousperinteestä, Marja
16.45- 17.00  Kurssin päätös, rukouksia matkallemmeRAKKAUDEN KAKSOISKÄSKY


Kuvaus:
Jeesus kokoaa ainutlaatuisella tavalla kymmenen käskyä yhdeksi kokonaisuudeksi rakkauden kaksoiskäskyllä, jossa on kaksi käskyä ja kolme kohdetta. Mitä on Jumalan rakastaminen? Mitä on terve itsensä rakastaminen ja miten se voisi olla mallina lähimmäisen rakastamiselle? Mitkä asiat voivat olla esteenä lähimmäisen rakastamiselle? Kuka on minun lähimmäiseni?

Terapeutti, toimittaja ja kirjailija Salme Blomster käsittelee koulutuspäivän aikana rakkauden kaksoiskäskyn teemaa. Salme toteaa: "Emme pysty antamaan toiselle mitään, mitä meissä ei ole."

Tavoitteet:
Osallistuja tuntee rakkauden kaksoiskäskyn ja osaa eritellä, mitä kaikkea kuuluu terveeseen Jumalan, lähimmäisen ja itsensä rakastamiseen.

SalmeBlomsterLa 15.4.2023 klo 10-17
*
Terapeutti, toimittaja ja kirjailija Salme Blomster 
Kurssimaksu 60 € sisältää tarjoilut. Kurssimaksu etänä 50 €
Ilmoittautuminen 6.4.2023 mennessä.
* Kurssin laajuus 0,25 op.
* Kurssiin voi osallistua myös etäyhteyden avulla.

BIBLIODRAAMAPÄIVÄ

Kuvaus:
Bibliodraama koostuu toiminnallisista menetelmistä, jossa ryhmässä tutkitaan Raamatun tekstiä. Bibliodraama on elävä ja tekstikeskeinen työskentelytapa, joka saa opiskelijat löytämään Raamatun sanoman oman kokemuksensa kautta. Bibliodraamassa eläydytään rooleihin, jotka nousevat Raamatun teksteistä. Bibliokraama koostuu kolmesta osasta: virittäytymisestä, toimintavaiheesta ja jakamisesta.

Päivän aikana tutkimme yhdessä kertomusta tuhlaajapojasta ja hänen veljestänsä (Luuk. 15) eri tavoin eläytyen. Teemme sen esimerkiksi mielikuvamatkaa tehden, liikkuen ja näytellen. Et tarvitse mitään erityisosaamista. Ota mukaan vain itsesi ja rento vaatetus.

Päivään otetaan maksimissaan 12 osallistujaa. Kurssipäivä toteutuu, jos on kuusi osallistujaa.

Tavoitteet:
Osallistuja osaa hahmottaa bibliodraaman roolityöskentelyn ja eläytymisen avulla Raamatun teksteistä mm. tapahtumia, ilmiöitä, ongelmia, jännitteitä ja suhteita.

RailiRuotsalainenBibliodraamaLa 30.9.2023 klo 10-17
*
diakoni, bibliodraamaohjaaja Raili Ruotsalainen
Kurssimaksu 60 € sisältää tarjoilut. 
Ilmoittautuminen 25.9.2023 mennessä.
* Kurssin laajuus 0,25 op.
JOHTAJUUS RAAMATUSSA

Kuvaus:
Kurssipäivän aikana tutustumme Raamatusta löytyviin henkilöihin, jotka ovat toimineet johtavissa tehtävissä. Raamatusta emme löydä yhtä ainoaa johtajan mallia. Löydämme suuren joukon erilaisia ihmisiä, jotka saivat olla Jumalan käytössä. Kukaan ei ole ollut täydellinen, mutta Jumalan armosta heikoista oli tullut väkeviä ja vastoinkäymiset olivat koulineet esiin ihmisten parhaat puolet.
Raamatun henkilökuvien ja siihen kirjattujen tärkeiden eettisten periaatteiden valossa voimme tutkia omaa elämäämme, olemme sitten johtavassa asemassa tai emme. Voimme kysyä, opimmeko heiltä jotain, heidän virheistään ja hyvistä puolistaan.

Tavoitteet:
Osallistuja osaa tunnistaa johtajuutta Raamatussa erilaisten henkilöiden ja tapojen kautta.

EeroJunkkaalaPe 1.9.2023 klo 15-19
La 2.9.2023 klo 10-17
*
Teol. tri Eero Junkkaala 
Kurssimaksu 100 € (pe 40 € / la 60 €) sisältää tarjoilut. Kurssimaksu etänä 80 € 
Ilmoittautuminen 26.8.2023 mennessä.
* Kurssin laajuus 0,5 op.
* Kurssiin voi osallistua myös etäyhteyden avulla.
JOBIN KIRJA


Kuvaus:
Jobin kirja on ajatonta viisauskirjallisuutta, joka käsittelee kärsimyksen teemaa. Jobin peruskysymys oli sama kuin monella meistä: Miksi me kärsimme? Kirjan teemasta nousee muitakin kysymyksiä kuten: Mitä voimme oppia Jobin kärsimyksestä? Miten Jobin ystävät yrittävät lohduttaa Jobia ja miten Jumala lohdutti Jobia. Miten Job koki Jumalan ja miten hänen kokemuksensa Jumalasta muuttui?

Tutustumme Jobin kirjaan tietokirjailija, rovasti Pekka Eskelisen johdolla. Hän on kirjoittanut kommentaarin Ahaa-elämyksiä Jobin kirjan äärellä, jota on joitain kappaleita myynnissä kurssilla.

Tavoitteet:
Osallistuja osaa hahmottaa suhtautumistaan kärsimykseen Jobin kirjan perusteella.

PekkaELa 28.10.2023 klo 10-17
*
tietokirjailija, rovasti Pekka Eskelinen 
Kurssimaksu 60 € sisältää tarjoilut. Kurssimaksu etänä 50 €.
Ilmoittautuminen 20.10.2023 mennessä.
* Kurssin laajuus 0,25 op.
* Kurssiin voi osallistua myös etäyhteyden avulla.


Ilmoittautumiset Raamattukoululle
con mobile 09 491 667 tai 040 512 6612, Jari A. Jolkkonen
Sähköposti:  Sähköposti: Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.