RAKENNUSPUITA RAAMATUSTA
Hannu Äimänen

TOTUUDEN HENKI

”Jos te rakastatte minua, te noudatatte minun käskyjäni. Minä käännyn Isän puoleen, ja hän antaa teille toisen puolustajan, joka on kanssanne ikuisesti.      Tämä puolustaja on Totuuden Henki. Maailma ei voi Henkeä saada, sillä maailma ei näe eikä tunne häntä. Mutta te tunnette hänet, sillä hän pysyy luonanne ja on teissä. En minä jätä teitä orvoiksi, vaan tulen luoksenne. Vielä vähän aikaa, eikä maailma enää näe minua, mutta te näette, sillä minä elän ja tekin tulette elämään.      Sinä päivänä te ymmärrätte, että minä olen Isässäni ja että te olette minussa ja minä teissä. Joka on ottanut vastaan minun käskyni ja noudattaa niitä, se rakastaa minua. Ja minun Isäni rakastaa sitä, joka rakastaa minua, ja häntä minäkin rakastan ja ilmaisen hänelle itseni.”Joh. 14:15-21

Sydämen siirto

Katkelma on Jeesuksen jäähyväispuheesta opetuslapsilleen. Edessä on ero. Ero synnyttää kaipausta ja ikävää. Jotain muuttuu. Kaikki ei ole enää niin kuin ennen. Vanhaan ei voi enää palata. Eron hetkellä itketään. Jeesus tiesi, miltä opetuslapsista tuntui. He tarvitsivat lohdutusta ja sitä Jeesus lupasi. Hän kertoi, että ero olisi parasta, mitä heille tulisi tapahtumaan. Itse asiassa se oli parasta myös meille.

Jeesuksen jäähyväispuheessa on kysymys sydämen siirrosta. Ensimmäistä sydämen siirtoa ei tehnyt Christian Barnard 1960 – luvulla, vaan sen teki Jumala, kun Jeesus kuoli Golgatan ristillä. Silloin Jumalan sydän ja rakkaus siirrettiin meille, sinulle ja minulle. Tässä Jeesus puhuu, mitä se käytännössä merkitsee.

Rakkaus Jeesukseen

Jeesus puhuu ensinnäkin rakkaudesta häneen. Rakkaus Jeesukseen on sitä, että noudatamme hänen käskyjään. Käytännössä se tarkoittaa, että meidän tulee rakastaa paitsi Jumalaa, myös ja erityisesti lähimmäistämme. Jos täytät tämän käskyn, sillä on elämässäsi monta seurausta. Ensiksikin Isä itse ja Jeesus ilmaisevat itsensä sinulle. Tulet ts. osalliseksi Jumalasta itsestään, hänen syvimmistä ajatuksistaan sinua ja koko maailmaa kohtaan. Saat kuulla elävän Jumalan puhetta. Ajattele, tulet osalliseksi koko maailman Luojan syvimmistä ajatuksista, tahdosta, tunteista ja sydämestä! Paavali sanoo: ”Toivon, että he rakkauden yhteen liittäminä saisivat rohkeutta ja saavuttaisivat rikkaimman ja syvimmän tiedon: tulisivat tuntemaan Jumalan salaisuuden, Kristuksen, jossa kaikki viisauden ja tiedon aarteet ovat kätkettyinä.” (Kol. 2:2-3). Tämän vuoksi rakkaus Jeesukseen on ovi Jumalan salaisuuksien aarrekammioihin.

Toiseksi kyse ei ole vain tiedosta, vaan toimivasta yhteydestä. Jeesus sanoo: ”Jos te pysytte minussa ja minun sanani pysyvät teissä, voitte pyytää mitä ikinä haluatte, ja te saatte sen.” (Joh. 15:7). Pysyt Jeesuksessa, kun teet kuten Johannes sanoo: ”Sen, joka sanoo pysyvänsä hänessä, tulee myös elää samalla tavalla kuin hän eli.” (1 Joh. 2:6). Ts., jos elät Jumalan tahdon mukaisesti, silloin saat toimivia rukousvastauksia. Huomaat, ettet rukoile turhaan ja että Jumala ei ole kuolleiden Jumala, vaan elävien (Matt. 22:32). Olet yhteydessä maailmankaikkeuden väkevimpään voimaan. Siihen, joka on olemukseltaan pyhyys ja rakkaus. Raamattu sanoo: ”Rakkaus on väkevä kuin kuolema, kiivas ja kyltymätön kuin tuonela. Sen hehku on tulen hehkua, sen liekki on Herran liekki. Suuret vedet eivät voi sitä sammuttaa, virran tulva ei vie sitä mukanaan.” (Laul.l.8:6-7) ja ”Rakkaus on kärsivällinen, rakkaus on lempeä. Rakkaus ei kadehdi, ei kersku, ei pöyhkeile, ei käyttäydy sopimattomasti, ei etsi omaa etuaan, ei katkeroidu, ei muistele kärsimäänsä pahaa, ei iloitse vääryydestä vaan iloitsee totuuden voittaessa. Kaiken se kestää, kaikessa uskoo, kaikessa toivoo, kaiken se kärsii. Rakkaus ei koskaan katoa.” (1 Kor. 13:4-8). Tällaiseen Jumalaan saat olla yhteydessä niin, että hän kuulee ja vastaa sinun rukouksiisi. Raamattu kehottaa rukoilemaan Hengessä ja totuudessa, eli Raamatun sanan mukaisesti, sillä sellaisia rukoilijoita Isä tahtoo. Raamattu sanoo: ”Jumala on henki, ja siksi niiden, jotka häntä rukoilevat, tulee rukoilla hengessä ja totuudessa.” (Joh. 4:24)

Syvempi yhteys

Kolmanneksi tämä yhteys on syvempää kuin aate ja rukousvastaukset. Se on syvää elimellistä yhteyttä. Isä, Poika ja Pyhä Henki tulevat asumaan sinun sisimpääsi, sinun sydämeesi (Joh. 14:23). Saat Jumalan oman elämän, sillä Jeesus sanoo ”Minä olen tie ja totuus ja elämä. ”(Joh. 14:6). Tapahtuu sydämen siirto. Ei niin, että sinusta tulisi Jumala tai että Jumala sekoittuisi sinuun. Ei, vaan niin, että Jumala vaikuttaa sinun elämässäsi kaiken tahtomisen ja tekemisen. Voit verrata tätä tyhjään lasipulloon, joka täytetään nesteellä. Pullo ei siitä muutu, mutta pullon sisältö on elävää ja juotavaa. Sinun ruumiisi on Pyhän Hengen temppeli (1 Kor 6:19). Jumala tulee sinun sisäiseksi voimaksesi niin, että saat elää hänessä ja hän sinussa. Saat sisäiset ohjakset ja Jumala johdattaa sinua sanansa ja olosuhteiden lisäksi sisältä käsin. Tulet ymmärtämään Isän sydämessä asuvan äärettömän rakkauden kadotettuja syntisiä kohtaan. Jes. 49:15-16 sanoo: ”Unhottaako vaimo rintalapsensa, niin ettei hän armahda kohtunsa poikaa? Ja vaikka he unhottaisivatkin, minä en sinua unhota. Katso kätteni hipiään olen minä sinut piirtänyt.” Tulet ymmärtämään sisältäpäin, mitä todellinen rakkaus on ja mitä se on vaatinut Jumalalta. Opit rakastamaan aidosti ja pyyteettömästi, jopa niitäkin, jotka uskosi tähden vainoavat ja solvaavat sinua ja valhetellen puhuvat sinusta kaikkinaista pahaa (Matt. 5:11). Opit senkin, että rakkaus ilman rehellisyyttä on omistushalua.

Jumalan voima ja kuuliaisuus

Sinulle on tarjolla Jumalan voima, josta Ps. 84:6 sanoo: ”Autuaita ne ihmiset, joilla on voimansa sinussa, joilla on mielessänsä pyhät matkat. Kun he käyvät Kyynellaakson kautta, he muuttavat sen lähteitten maaksi, ja syyssade peittää sen siunauksilla. Avain Jumalan voimaan on kuuliaisuus - Jumalalle ja hänen sanalleen. Ilman kuuliaisuutta et tule tuntemaan Jumalaa etkä hänen voimaansa, vaan elämäsi on vajaata ja voimatonta. Jeesus sanoo: ”Jos joku tahtoo tehdä hänen tahtonsa, tulee hän tuntemaan, onko tämä oppi Jumalasta, vai puhunko minä omiani.” (Joh. 7:17). Kuuliaisuuden perusta on kuitenkin Jumalan armo, sillä vain armosta ja anteeksiantamuksesta käsin voit olla kuuliainen Jumalalle.

Kuuliaisuuden kautta Jumala avaa sinulle virvoittavia vesilähteitä, poistaa pimeän ja tasoittaa sinun muurisi eli esteesi, jotka estävät sinua elämästä täysipainoista elämää. Itse sanon tätä prosessia ”Jordanille menemiseksi”. Toisin sanoen, kun lähden toteuttamaan Jumalan tahtoa käytännössä, en tahdo ensin päästä kunnolla alkuun. Astun siksi veteen vain nilkkoja myöten. Kun sitten otan enemmän uskonaskeleita, vesi ulottuu jo polviin ja lanteisiin asti. Jos lopulta heittäydyn veden eli uskon varaan kokonaan, huomaan että vesi kantaa ja sisimpäni riemuitsee. Tämä tapahtuu kaikki uskon puhdistamisen kautta, joka olennaisesti liittyy kuuliaisuuteen. Sen vaikuttaa Jumala, mutta se edellyttää, että itse otat nämä askeleet.

Vuorovaikutus Jumalan kanssa

Kun Isä, Poika ja Pyhä Henki on sinussa, saat myös ”luontaisetuina” sen, että voit jakaa kaiken elämässäsi Jumalan kanssa. Ps. 62:9 sanoo: ”Luottakaa aina Jumalaan, tuokaa hänen eteensä kaikki, mikä sydäntänne painaa! Jumala on turvamme.” Sinä saat tulla ja sinä saat tuoda. Sinä saat kertoa kaikki asiasi, näyttivätpä ne sitten miltä tahansa sinua suunnattomasti rakastavalle Taivaalliselle Isälle. Hän ymmärtää sinua sinun omaa persoonaasi koskevalla tavalla. Sinä et ole hänelle massaa etkä kuka tahansa, vaan ainutlaatuinen ja ainutkertainen, rakas lapsi, jota hän ei koskaan eikä missään olosuhteissa heitä pois, jollet itse halua hänestä luopua. Jeesus sanoi: ”En minä jätä teitä orvoiksi, vaan tulen teidän luoksenne.” Hän ei jätä sinua turvattomaksi, sillä sitä tuo alkukielen sana orfanos myös tarkoittaa. Hänessä sinä löydät Vapahtajan ja itsesi sellaisena kuin sinut on luotu ja tarkoitettu ja vastaukset kaikkiin ongelmiisi ja elämäntilanteisiisi. Sinua rohkaistaan käyttämään kaikkia kykyjäsi ja lahjojasi.

Toinen puolustaja

Jeesus sanoi, että hän lähettää toisen puolustajan. Sana puolustaja viittaa normaalisti oikeudessa esiintyvään puolustajaan. Tässä se viittaa kuitenkin muuhun, sillä Jeesus itse on ensimmäinen puolustajamme Isän edessä. Toinen puolustaja tarkoittaa Pyhää Henkeä. Pyhä Henki ei puhu puolestamme Isälle, vaan Isä puhuu meille Pyhässä Hengessä. Kysymys on Isän puheesta meille. Sinä saat kuulla rakastavan Isän puhetta sydämellesi. Voitko kuvitella mitään arvokkaampaa kuin että Jumala itse paljastaa sinulle sydämensä sisimmät ajatukset, sen, mitä Jumalassa itsessään on?

Puolustaja voidaan kääntää myös sanalla lohduttaja. Pyhä Henki tuntee sinun sielusi syvimmät ajatukset ja osaa tuoda sinulle syvän lohdutuksen juuri silloin kun sitä tarvitset. Omalla kohdallani tämä on merkinnyt esim. sitä, että Pyhä Henki on ”laulanut” minulle aamuisin jotain rohkaisevaa, kun olen ollut masentunut tai tarvinnut rohkaisua ja lohdutusta. Hän ei ole laulanut surusta eikä ilosta muuten vaan, kuten Juice Leskinen, vaan tosi tarpeeseen. Joskus olen saanut kuulla vanhoja 1950-luvun italialaisia kappaleita, joskus taas tangoja ja ikivihreitä, joskus hengellisiä lauluja tai virsiä. Joskus hän on puhunut pienten avuttomien lasten tai lintujen kautta, ja aika usein koiramme Jaskan ja hoitokoiramme Kustin kautta. Kun Kusti oli nuori, se söi lakikirjani, sitten Raamattuni ja lopuksi virsikirjani. Sillä oli sanan nälkä. En ole kuitenkaan huomannut, että se olisi tullut uskoon, sillä se ei näytä yhtään hurskaammalta, päinvastoin.

Mutta summa summarun: Jeesus halusi sanoa, että hän lähettää meille Pyhän Hengen, joka on vielä parempaa kuin mitä opetuslapset uskalsivat toivoa. Jeesus ei jättänyt meille vain aatteita ja filosofioita, vaan itsensä ja hänet kaikkein läheisimpään suhteeseen, mitä ikinä voimme koskaan kuvitella: meidän sisimpäämme. Eikä vain käymään, vaan olemaan kanssamme ikuisesti. Jeesuksen ero ei ollutkaan pahinta, mitä opetuslapset saattoivat kuvitella, vaan parasta, sillä nyt yhteys on Pyhässä Hengessä elimellinen ja voittaa myös kuoleman. Jeesuksen kuolema, samoin kuin oma kuolemamme on välttämätön, sillä ilman kuolemaa ei ole ylösnousemusta. Jos olet Jeesuksessa, pääsysi Taivaaseen on varma. Jos et ole, olet menossa kadotukseen.

Totuuden Henki

Mutta ei tässä vielä kaikki. Jeesus puhui Totuuden Hengestä, jota maailma ei voi saada, koska se ei näe eikä tunne häntä. Jeesuksen ylösnousemuksen jälkeen ketkään muut kuin opetuslapset eivät enää nähneet häntä (Ap.t. 10:41). Hän ilmestyi vain heille. Maailmalle hän ei ilmesty, paitsi tullessaan kerran takaisin. Siksi vain opetuslapset voivat ymmärtää Jumalaa. Itseriittoinen ja ylpeä ihminen ei voi häntä tuntea. Valitettavasti tämä koskee suurta osaa ihmiskuntaa, sillä maailma haluaa pysyä omavoimaisensa ja irrallaan Jumalasta. Mutta samalla se on synnin, kuoleman ja perkeleen vallassa. Se ei tunne Jumalan rakkautta ja saa kerran kohdata Jumalan vihan.

Sana ”totuus” tuntuu minusta vavahduttavalta. Sain konkreettisen osoituksen siitä ollessani muutama vuosi sitten viikon Vivamossa. Minut oli majoitettu huoneeseen, jonka nimi oli ”Totuus”. Ensimmäiset kurssipäivät menivät hyvin, mutta sitten kolahti. Erään raamattutunnin aikana totuus itsestäni ja elämästäni tuli kohti. Tajusin, että olin jättänyt tekemättä paljon sellaista, mitä minun olisi tullut tehdä erityisesti suhteessani kaikkein läheisimpiini. En päässyt siitä mihinkään ja minua alkoi kaduttaa. Rukoilin anteeksiantoa ja päätin toimia myöhemmin toisin. Toiminko, ehkä osittain, mutten kokonaan. Katumus oli joka tapauksessa ”Jumalan mielen mukaista murhetta, joka saa aikaan parannuksen, jota ei tarvitse katua, sillä se johtaa pelastukseen. (Maallinen murhe sen sijaan tuottaa kuoleman.)” (2. Kor. 7:10). Jumalan mielen mukainen murhe eli synnintunto ja Jumalan hyvyys sai minut myös aikanaan Kristuksen ristin äärelle itkemään syntejäni, tunnustamaan ne Jeesukselle ja vastaanottamaan uskomalla anteeksiantamuksen ja pelastuksen. Sain silloin tehdä parannuksen eli kääntyä. Sain uskon lahjan. Yksin armosta yksin Kristuksen tähden, en omista ansioistani. Sitä minun ei ole koskaan tarvinnut katua. Kun Jumalan Pyhä Henki koskettaa sinua, se merkitsee, että näet totuuden omasta itsestäsi, syntisyydestäsi ja kääntymyksen tarpeestasi. Ilman kääntymystä ja uskoa Jeesukseen sinä hukut synteihisi. Pyhä Henki osaa aina laittaa sormensa juuri siihen kohtaan elämääsi, jota et halua kosketeltavan ja jossa et halua kääntyä. Mutta kääntyminen on välttämätöntä, jos haluat pelastua ja parantua. Jeesus sanoi, että totuus tekee meistä vapaita (Joh. 8:32) ja ”Jos te pysytte uskollisina minun sanalleni, te olette todella opetuslapsiani. Te opitte tuntemaan totuuden, ja totuus tekee teistä vapaita.” (Joh. 8:31-32) Muuten me olemme synnin orjia.

Paljastukset

Totuuden Henki paljastaa kaiken. Hän käyttää Jumalan sanaa. ”Jumalan sana on elävä ja väkevä. Se on terävämpi kuin mikään kaksiteräinen miekka, se iskee syvään ja viiltää halki sielun ja hengen, nivelet ja luiden ytimet, se paljastaa sisimmät aikeemme ja ajatuksemme. Jumalalta ei voi salata mitään. kaikki, mikä on luotu, on avointa ja alastonta hänelle, jolle meidän on tehtävä tili.” (Hepr. 4:12-13). Tämä on erittäin vakava asia, koska se merkitsee, että se, joka ei halua kääntyä synneistään jää pimeyteen ja kartuttaa päälleen Jumalan vihaa. Jeesus varoittaa tästä. Hän ei pelottele, vaan varoittaa. On olemassa toinen todellisuus, joka ei todellakaan ole miellyttävä. Se on itse asiassa niin kaamea, että pelkkä sen ajatteleminenkin on vastenmielistä. Heräsin joitakin päiviä sitten unesta, jossa olin erään ryhmän keskellä ja vasemmalla ammotti ovi, josta astui sisään ihmisiä. He astuivat täydelliseen pimeyteen, mitään valoa ei ollut. Ja oviaukolta huokui valtava kuumuus. Tajusin, että se oli helvetin portti. Armossaan Jumala ei näyttänyt minulle enempää, sillä en varmasti olisi sitä kestänyt. Mutta herätessäni minulla oli kaamea olo ja tiesin heti, että minun on tänään puhuttava tästä.

Helvetti

Helvetti ei ole leikin asia. Kaukana siitä. Jeesus sanoo selvästi, että se on olemassa. Ja kuitenkin vuonna 1986 Euroopassa suoritetussa tutkimuksessa vain 23 % haastatelluista sanoi uskovansa helvettiin. Yhdysvalloissa 1988 suoritetussa gallupissa tuli tulokseksi, että 77 % amerikkalaisista uskoi taivaan olemassaoloon ja 76 % arveli omaavansa hyvät tai erinomaiset mahdollisuudet päästä sinne. Ja kuitenkin, kun esim. itse olen haastatellut ihmisiä, vain harva on tiennyt, millä perusteella taivaaseen päästään. Tiedätkö sinä ? Tutkijat ja tiedemiehet esittelevät omia käsityksiään helvetistä. Lukemieni referaattien perusteella sanon: älä usko niitä, jotka turhentavat Raamatun opetuksen helvetistä, usko Jeesukseen. Jumalan Poika tietää varmasti mistä puhuu. Hän tuli ”etsimään ja pelastamaan sitä mikä kadonnut on.” (Luuk. 19:10) ja tekemään tyhjäksi perkeleen teot. Jeesukseen yhtyen haluan erään hengellisen nahkarotsiporukan kanssa painokkaasti sanoa: dont go to hell ! Älä mene helvettiin! Se ei ole sinun paikkasi. Jeesus on ostanut sinut verellään synnin, kuoleman ja perkeleen vallasta. Tämän lunastuksen perusteella sinä kuulut Jumalalle. Sinulla ei sen vuoksi ole oikeutta mennä helvettiin. Jos sinne kuitenkin menet, menet sinne Jumalan tahdon vastaisesti, sillä Jumala ei tahdo, että yksikään ihminen sinne joutuisi. Se ei ole sinun paikkasi, vaan helvetti on tarkoitettu perkeleelle ja hänen enkeleilleen. (Matt. 25:41). Mutta valitettavasti myös niille, jotka eivät tahdo synneissään nöyrtyä parannukseen eli katumaan ja tunnustamaan niitä Jeesukselle ja pyytämään häneltä armahdusta.

Raamattu sanoo, että jokainen meistä on ansainnut iankaikkisen kadotuksen, sillä jokainen meistä on syntiä tehnyt ja on Jumalan kirkkautta vailla. (Room 3:23). ”Onhan kirjoitettu: ”Ei ole yhtäkään vanhurskasta, ei yhtäkään ymmärtäväistä, ei ketään, joka etsii Jumalaa. Kaikki ovat luopuneet ja käyneet kelvottomiksi. Ei ole ketään, joka tekee hyvää, ei ainoatakaan.”( Room. 3:10-12) ja Taivaaseen ei mene mitään epäpyhää” (Ilm. 21:27 ) ja me olemme kaikki epäpyhiä itsessämme. Totuuden Henki paljastaa meille tämän kaiken. Hän paljastaa meille myös tuomion.

Jos siis haluat pelastua, sinun on tehtävä parannus ja hylättävä kaikki syntisi. Kaikki on tuotava Jeesukselle, kaikki minkä Pyhä Henki paljastaa. Mitään ei saa jättää selvittämättä. Raamattu sanoo: ”Joka rikkomuksensa salaa, se ei menesty, mutta joka ne tunnustaa ja hylkää, se saa armon. Onnellinen se ihminen, joka on aina aralla tunnolla, mutta joka sydämensä paaduttaa, se onnettomuuteen lankeaa.” (Sananl. 28:13-14). Tämä koskee jokaista, myös uskovia.

Armo

Mutta Totuuden Henki paljastaa meille myös armon. Sen, mitä Jeesus on tehnyt sinun takiasi ja puolestasi ristillä. Hän sovitti verellään kaikki sinun syntisi. Pyhä Henki kirkastaa aina Kristusta, jotta voit tehdä parannuksen ja pelastua. Jos Kristus on sinussa ja sinä Kristuksessa, sinut on vanhurskautettu eli julistettu syyttömäksi Jumalan edessä kaikista synneistäsi. Jeesuksen tähden olet saanut kaikki syntisi anteeksi ja tulet vastakin saamaan, kun ne hänelle nöyrästi tunnustat. Jos et tunne Jeesusta, kehotan sinua viipymättä kääntymään hänen puoleensa ja rukoilemaan syntejäsi anteeksi. Sillä taivaan ovi on auki vielä, mutta ei ikuisesti. Se suljetaan kerran ja silloin on enää myöhäistä kääntyä. Kun käännyt Jeesuksen puoleen, palaat kasteen armoon eli siihen liittoon, mihin sinut on kerran kastettu. Siinä Jeesus itse on ottanut sinut omakseen. Jos olet joutunut hänestä eroon, saat palata takaisin ja sinut otetaan avosylin vastaan, sillä Raamattu sanoo taivaasta: ”Yhdestä syntisestä, joka kääntyy, iloitaan siellä enemmän kuin yhdeksästäkymmenestäyhdeksästä hurskaasta, jotka eivät ole parannuksen tarpeessa. Samalla sinä annat syvän lohdutuksen myös Jeesukselle: hänen työnsä sinussa ei ole mennyt hukkaan. Virren 299 säkeistössä 5 sanotaan: ”Ainoa anteeksiantamus, ainoa synnin sovitus ja ainoa tie armohon, Jeesuksen risti yksin on.”

Tule !

Tule Jeesuksen ristin luo. Siellä saat uskoa kaikki syntisi anteeksi, olivatpa ne sitten minkälaisia tahansa. Tule, äläkä enää mieti ja viivyttele. Tule heti. Asiasi eivät miettimisestä parane. Jeesuksen puolesta vetoan sinuun: Tule Jeesuksen luo. Tule heti, niin pelastut!