Syventäen Raamattua

Syventäen Raamattua -kurssi on tarkoitettu jokaiselle Raamatusta kiinnostuneelle. Kurssi koostuu itsenäisistä opintojaksoista, joita voi suorittaa myös yksitellen. Kurssin teemat vaihtelevat vuosittain. Kurssi sopii hyvin myös Raamatun monimuoto-opiskelun jatkoksi. Jokaiseen jaksoon on suunniteltu myös siihen kuuluvat tehtävät, jotka saa halutessaan suorittaa ja silloin opintopisteiden edellytykset täyttyvät.


KRISTUKSEN KIRKKO
Tavoitteet:
Osallistuja
- tietää, mitä Raamattu opettaa kirkosta ja seurakunnasta
- osaa tunnistaa kirkon tuntomerkit Raamatun ja tunnustuskirjojen mukaan
- ymmärtää varhaisten seurakuntien elämää, liturgiaa ja kirkkorakennuksia
- tuntee virkojen, tehtävien ja johtajuuden kehittymisen Apostolien tekojen ja kirjeiden pohjalta
Kuvaus:
Syvennymme ensimmäisten seurakuntien elämään Raamatun ja teologian tohtori Juho Sankamon johdolla. Temppeli nähtiin Jumalan kotina, paikkana, jossa Jumalan läsnäolo lepäsi. Seurakunnan esikuvat ovat Vanhassa testamentissa. Kirkolla oli suuri merkitys alkukristillisyydessä. Tutustumme myös varhaisten seurakuntien elämään sekä virkojen, tehtävien ja johtajuuden kehitykseen. Kurssin laajuus 0,5 op.
JuhoSPe 13.4.2018 klo 15-19
La 14.4.2018 klo 10-17
Opettajana teol. tri Juho Sankamo       
Kurssimaksu 90 € (pe 40 € / la 50 €) sisältää tarjoilut 
Ilmoittautuminen 3.4.2018 mennessä


RAAMATUN HISTORIALLINEN MAANTIETO

Tavoitteet:
Osallistuja ymmärtää, miten Raamatun historia on osa todellista maailmanhistoriaa sekä osaa sijoittaa Raamatun tapahtumat kartalle.
Kuvaus:
Tällä kurssilla käydään Raamatun tapahtumia läpi historian ja maantieteen näkökulmasta. Työskentelytapa on sellainen, että osanottajat saavat karttasivuja, joita täytetään erivärisillä kynillä. Kullakin värillä on omat symboliset merkityksensä. Karttatyöskentelyssä pyritään ottamaan huomioon uusin historiallinen ja arkeologinen tieto. Tuloksena Raamatun tapahtumat alkavat elää aivan uudella tavalla. Karttasivut ja tarvittavat värikynät sisältyvät kurssimaksuun ja ne annetaan osallistujille kurssin alussa. Kurssin laajuus 0,5 op.
EeroJPe 25.5.2018 klo 15-19
La 26.5.2018 klo 10-17
Opettajana teol. tri Eero Junkkaala       
Kurssimaksu 90 € (pe 40 € / la 50 €) sisältää tarjoilut 
Ilmoittautuminen 15.5.2018 mennessä


RAAMATTUPIIRIN OHJAAJAKOULUTUS

Tavoitteet:
Osallistuja tuntee erilaisia raamattupiirejä, osaa valmistella ja ohjata niitä seurakunnassa.
Kuvaus:
Kurssipäivän aikana käydään läpi tapoja käsitellä Raamatun sisältöä, ryhmäkäyttäytymisen lainalaisuuksia, ohjaajan roolia raamattupiirissä, raamattupiirin toimintamuotoja sekä raamattupiirin ohjaajan apuvälineitä. Kurssin laajuus 0,25 op.
La 29.9.2018 klo 10-17
200MarjaHP
Opettajina pastori Jari A. Jolkkonen ja raamattukouluttaja Marja Heimala-Pelkonen    
Kurssimaksu 50 € sisältää tarjoilut 
Ilmoittautuminen 18.9.2018 mennessä


PIENTEN PROFEETTOJEN SUURI SANOMA

Tavoitteet:
Osallistuja ymmärtää pienten profeettakirjojen historiallisen tilanteen ja sanoman avainjakeiden ja ajankuvan perusteella.
Kuvaus:
Vanhan testamentin 12 pientä profeettaa muodostavat kokonaisuuden, jossa sisältö, sanoma ja soveltaminen linkittyvät yhteen. Sisältö paljastaa ihmisen pienuuden ja Jumalan suuruuden, kuinka Jumala on kansojen ja historian Herra, joka kuljettaa kansaansa joskus outoja teitä. Kurssin laajuus 0,25 op.
TeuvoVRLa 20.10.2018 klo 10-17
Opettajana toiminnanjohtaja, kirjailija, pappi Teuvo V. Riikonen       
Kurssimaksu 50 € sisältää tarjoilut 
Ilmoittautuminen 9.10.2018 mennessä


NÄIN TAPAHTUI, JOTTA TOTEUTUISI
- MATTEUKSEN EVANKELIUMIN FORMULALAINAUKSET

Tavoitteet:
- Osallistuja tietää, mitä ovat formulalainaukset, jotka ovat Matteuksen evankeliumin erityispiirteitä
- Osallistuja osaa jäsentää, miten Vanha testamentti ja Uusi testamentti liittyvät toisiinsa formulalainausten kautta
- Osallistuja ymmärtää, miten Jeesus Nasaretilainen on Vanhan testamentin ennustama Messias
Kuvaus:
Matteus kirjoitti evankeliuminsa juutalaisille, joille Vanhan testamentin kirjoitukset olivat tuttuja. Hän viittaa evankeliumissaan moniin Messias-ennustuksiin ja todistaa niihin vedoten, että Jeesus Nasaretilainen on kirjoitusten lupaama Messias. Muista evankeliumeista poiketen Matteus käyttää neljäntoista Messias-ennustuksen yhteydessä erityistä sanamuotoa, minkä vuoksi niitä kutsutaan formulalainauksiksi. Kurssilla tutkitaan tarkemmin, mitä ne ovat ja mihin Vanhan testamentin kohtiin ne viittaavat sekä niiden sisältöä. Luentojen lomassa on toiminnallista työskentelyä. Kurssin laajuus 0,25 op.
301La 24.11.2018 klo 10-17
Opettajana teol. maist., dipl.ins. Vesa Kosonen       
Kurssimaksu 50 € sisältää tarjoilut 
Ilmoittautuminen 13.11.2018 mennessä


Ilmoittautumiset Raamattukoululle

Puhelin:  09 491 667 tai 040 512 6612, Jari A. Jolkkonen
 Sähköposti:  sähköposti