Syventäen Raamattua

Syventäen Raamattua -kurssi on tarkoitettu jokaiselle Raamatusta kiinnostuneelle. Kurssi koostuu itsenäisistä opintojaksoista, joita voi suorittaa myös yksitellen. Kurssin teemat vaihtelevat vuosittain. Kurssi sopii hyvin myös Raamatun monimuoto-opiskelun jatkoksi. Jokaiseen jaksoon on suunniteltu myös siihen kuuluvat tehtävät, jotka saa halutessaan suorittaa ja silloin opintopisteiden edellytykset täyttyvät.


PIENTEN PROFEETTOJEN SUURI SANOMA

Tavoitteet:
Osallistuja ymmärtää pienten profeettakirjojen historiallisen tilanteen ja sanoman avainjakeiden ja ajankuvan perusteella.
Kuvaus:
Vanhan testamentin 12 pientä profeettaa muodostavat kokonaisuuden, jossa sisältö, sanoma ja soveltaminen linkittyvät yhteen. Sisältö paljastaa ihmisen pienuuden ja Jumalan suuruuden, kuinka Jumala on kansojen ja historian Herra, joka kuljettaa kansaansa joskus outoja teitä. Kurssin laajuus 0,25 op.
TeuvoVRLa 20.10.2018 klo 10-17
Opettajana toiminnanjohtaja, kirjailija, pappi Teuvo V. Riikonen       
Kurssimaksu 50 € sisältää tarjoilut 
Ilmoittautuminen 9.10.2018 mennessä

Ohjelma:
09.30             Tulokahvit
10.00-10.15   Aamuhartaus
10.15-11.30   Hoosea, Aamos ja Miika - oman aikansa profeetat
11.45-12.45   Jooelin, Obadjan, Naahumin ja Sefanjan persoonallinen sanoma
12.45-13.15   Ruokailu
13.15-14.45   Habakuk ja Joona kärsimyksen ja pimeyden keskellä
14.45-15.15   Kahvia ja mannapaloja
15.15-16.45   Haggai, Sakarja ja Malakia rakentavat Valtakuntaa ja sulkevat sinetin
16.45-17.00   Päivän päätös + hartaus


NÄIN TAPAHTUI, JOTTA TOTEUTUISI
- MATTEUKSEN EVANKELIUMIN FORMULALAINAUKSET

Tavoitteet:
- osallistuja tietää, mitä ovat formulalainaukset, jotka ovat Matteuksen evankeliumin erityispiirteitä
- osallistuja osaa jäsentää, miten Vanha testamentti ja Uusi testamentti liittyvät toisiinsa formulalainausten kautta
- osallistuja ymmärtää, miten Jeesus Nasaretilainen on Vanhan testamentin ennustama Messias
Kuvaus:
Matteus kirjoitti evankeliuminsa juutalaisille, joille Vanhan testamentin kirjoitukset olivat tuttuja. Hän viittaa evankeliumissaan moniin Messias-ennustuksiin ja todistaa niihin vedoten, että Jeesus Nasaretilainen on kirjoitusten lupaama Messias. Muista evankeliumeista poiketen Matteus käyttää neljäntoista Messias-ennustuksen yhteydessä erityistä sanamuotoa, minkä vuoksi niitä kutsutaan formulalainauksiksi. Kurssilla tutkitaan tarkemmin, mitä ne ovat ja mihin Vanhan testamentin kohtiin ne viittaavat sekä niiden sisältöä. Luentojen lomassa on toiminnallista työskentelyä. Kurssin laajuus 0,25 op.
301La 24.11.2018 klo 10-17
Opettajana teol. maist., dipl.ins. Vesa Kosonen       
Kurssimaksu 50 € sisältää tarjoilut 
Ilmoittautuminen 13.11.2018 mennessäHUNAJAINEN KIRJAKÄÄRÖ - HESEKIELIN KIRJA

Tavoitteet:
- osallistuja osaa sijoittaa Hesekielin kirjan sanoman historialliseen tilanteeseen
- osallistuja ymmärtää paremmin Hesekielin kirjan kuvakieltä ja symboliikkaa
Kuvaus:
Tutustumme monien mielestä vaikeaselkoiseen Hesekielin kirjaan, jonka kuvakielen, profetiallisuuden ja symboliikan ymmärtäminen vaativat syvempää perehtymistä. Hesekiel julistaa kirjassaan mm. tuomiota luopuneelle Juudalle ja Jerusalemille. Hän kuitenkin lohduttaa pakkosiirtolaisuudessa elävää kansaa ja ennustaa myös maailmanhistorian viimeisistä tapahtumista.
Tutustumme Hesekielin kirjaan tietokirjailija, rovasti Pekka Eskelisen johdolla. (Hän on kirjoittanut Hesekielin kirjan kommentaarin Hunajainen kirjakäärö.) Kurssin laajuus 0,5 op.
PekkaEPe 18.1.2019 klo 15-19
La 19.1.2019 klo 10-17
Opettajana tietokirjailija, rovasti Pekka Eskelinen       
Kurssimaksu 90 € (pe 40 € / la 50 €) sisältää tarjoilut 
Ilmoittautuminen 11.1.2019 mennessä


LOPUNAJAT JA ILMESTYSKIRJA
Tavoitteet:
- osallistuja osaa tunnistaa Ilmestyskirjan erilaisia tulkintatapoja
- osallistuja ymmärtää keskeisimmät teemat ja kirjan rakenteen
- osallistuja osaa tulkita Ilmestyskirjan sanomaa Vanhan testamentin lopunaikoja kuvaavien kirjoitusten valossa ja verrata niihin
Kuvaus:
Tällä Syventäen Raamattua -jaksolla käymme läpi Ilmestyskirjaa teol. tri Juho Sankamon johdolla. Tutustumme myös laajasti Vanhan testamentin profetioihin, erityisesti Danielin, Hesekielin ja Jesajan kirjoissa. Samoin syvennymme Jeesuksen lopunajan puheisiin.
Vaikka Ilmestyskirja on monelta osin vaikeasti tulkittava, rohkaistaan Ilmestyskirjan alussa (Ilm. 1:3) ja lopussa (Ilm. 22:7) siihen perehtymään. Juho Sankamo ottaa esiin myös sen miten varhaiset kristityt ja myöhemmät tutkijat ovat tulkinneet Ilmestyskirjaa. Kurssin laajuus 0,5 op.
JuhoSPe 15.2.2019 klo 15-19
La 16.2.2019 klo 10-17
Opettajana teol. tri Juho Sankamo       
Kurssimaksu 90 € (pe 40 € / la 50 €) sisältää tarjoilut 
Ilmoittautuminen 8.2.2019 mennessä


EEDENISTÄ ITÄÄN JA TAKAISIN
Tavoitteet:
- osallistuja ymmärtää Messiaaseen viittaavia näkökulmia Mooseksen kirjojen perusteella
- osallistuja ymmärtää, kuinka Jumala haluaa rakentaa yhteyttä uudestaan ihmiseen Eedenistä karkotuksen jälkeen
Kuvaus:
Kurssipäivänä käymme teol. lis. Jukka Norvannon johdolla läpi ihmisten karkottamista Eedenistä ja kuinka Jumala etsii ihmistä ja valmistaa pelastustietä, jotta ihminen löytäisi takaisin Eedeniin. Pääpaino kurssilla on Vanhasta testamentista, erityisesti Raamatun alkukertomuksista ja Mooseksen kirjoista nousevissa kuvissa, jotka eri tavoin ennakoivasti viittaavat Jeesuksessa Kristuksessa valmistettuun pelastustiehen ja kuinka Jumala haluaa vapauttaa ihmisen synnin, kuoleman ja pahan vallasta. Kurssin laajuus 0,25 op.
JukkaNorvantoLa 6.4.2019 klo 10-17
Opettajana teol. lis. Jukka Norvanto       
Kurssimaksu 50 € sisältää tarjoilut 
Ilmoittautuminen 29.3.2019 mennessä


RAAMATUN KERTOMUKSET ELÄVÄKSI - RAAMATTUKERHOKOULUTUS
Tavoitteet:

- osallistuja osaa rakentaa Raamatun henkilöistä henkilökuvia erilaisin menetelmin
- osallistuja kykenee tekemään Raamatun henkilöstä pienen käsikirjoituksen ja ohjaamaan siihen perustuvan draaman
- osallistuja kykenee kysymysten avulla tuomaan esiin kertomuksen ydinsisällön
Etukäteistehtävän tavoite: Osallistuja pohtii Ruutin kirjan sisältöä ja tekee siitä kysymyksiä liittyen eri teemoihin (12 kysymystä). Teemoja voivat olla esim. muukalaisuus, luottamus Jumalaan, huolenpito, Ruutin, Noomin ja Boasin henkilökuvat ja keskinäiset suhteet sekä Ruutin kirjan tarinan nivoutuminen Messiaaseen.
Kuvaus:
Koulutuksessa harjaannutaan kertomaan kiinnostavasti Raamattua varhaisnuorille. Perehdymme kiinnostavan kerronnan elementteihin. Mikä on kertomuksen ydin? Mitä haluan sanoa? Mitä yksityiskohtia otan esiin? Tällä kurssilla käymme läpi Ruutin kirjaa ja siitä nousevia teemoja. Pohdimme myös sitä, miten Ruutin, Noomin ja Boasin esimerkki soveltuu tämän päivän ihmisen elämään / omaan elämääni.
Menetelmät: kertomuksen laatiminen ja esittäminen tietystä näkökulmasta, draama, kysymyskertomus, keskustelu, raamatturastit. Kurssin laajuus 1 op.
Ennakkotehtävä: Lue Ruutin kirja 2-3 kertaa. Tee siitä kysymyksiä liittyen eri teemoihin (vähintään 12 kysymystä).
Pe 11.10.2019 klo 15-19
La 12.10.2019 klo 10-17
MarjaHPAnkiA
Opettajina fil. maist. Anki Arpiainen sekä raamattukouluttaja Marja Heimala-Pelkonen  
Kurssimaksu 90 € (pe 40 € / la 50 €) sisältää tarjoilut 
Ilmoittautuminen 4.10.2019 mennessä


       Anki                                                                                                                                                                      Marja

RAAMATUN TAPAHTUMAT LÄHI-IDÄN HISTORIASSA 1000 - 400 eKr.
Tavoitteet:
- osallistuja ymmärtää Vanhan testamentin tapahtumien ja Lähi-idän yleisen historian välisen yhteyden
- osallistuja ymmärtää Vanhan testamentin tapahtumat osana Lähi-idän historiaa
- osallistuja osaa eritellä Vanhan testamentin tapahtumien kokonaisuudet ja sijoittaa ne aikajanalle
Kuvaus:
Tarkastelemme Israelin kansan vaiheita kuningas Daavidin ajasta lähtien (noin 1010-970 eKr.) aina Juudan kansan pakkosiirtolaisuudesta paluun jälkeiseen aikaan 400-luvulle eKr. asti. Tarkastelemme, miten Israel ja muut Lähi-idän pikkuvaltiot selvisivät suurvaltojen valtataisteluissa. Vertailemme Israelin kansan vaiheita VT:n kirjoitusten, Lähi-idän historiankirjoituksen sekä arkeologisten todisteiden valossa.
Pohdimme myös mm. seuraavia aiheita:
- Mitä Raamatun ulkopuoliset lähteet kertovat Raamatun henkilöistä ja tapahtumista?
- Minimalismi ja maksimalismi arkeologiassa
- Miten suhtautua asioihin, joista Lähi-idän historiankirjoitus sekä arkeologia vaikenevat?
Vuorovaikutteisten luentojen lomassa on toiminnallista työskentelyä. Kurssin laajuus 0,25 op.
La 23.11.2019 klo 10-17301
Opettajana teol. maist., dipl.ins. Vesa Kosonen    
Kurssimaksu 50 € sisältää tarjoilut 
Ilmoittautuminen 15.11.2019 mennessä


Ilmoittautumiset Raamattukoululle

Puhelin:   09 491 667 tai 040 512 6612, Jari A. Jolkkonen
 Sähköposti:  Sähköposti: Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. Huom! vaihda etuosa sanaan toimisto